FlyingBergman-AR1

FlyingBergman-AR1 är resultatet av flera års utveckling och testning av en kamerakran som tagits fram för att möta de nya krav som ställs på smidighet, enkelhet och robusthet i samband med film- & TV produktioner.  

Till skillnad från andra kamerakranar på marknaden, som använder avancerade och kostsamma lösningar för att stabilisera kranen vid körning på ojämna underlag på land eller till sjöss, använder FlyingBergman ett egenutvecklat unikt stabiliseringssystem – ’System Action-Reaction’ – som bygger på Newtons tredje lag om ett föremåls kraft och motkraft.

FlyingBergman AB

Tallgrindsvägen 7 
155 91 Nykvarn

Email: info@flyingbegman.se